PODPŮRNÉ SLUŽBY

Pro bezproblémový chod firmy je kromě technických profesí třeba řada dalších odborníků a administrativních pracovníků. Naše podpůrné týmy mají mnohdy internacionální přesah, práce v nich je velmi pestrá, zajímavá a vyžaduje značnou dávku flexibility.


ABY VŠE BĚŽELO HLADCE …

  • Chod výroby, design center i ostatních částí firmy podporují tato oddělení:
  • Oddělení kvality
  • Finanční oddělení
  • Oddělení nákupu
  • Personální oddělení
  • Oddělení správy budov a služeb
  • Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Pracovní prostředí podpůrných týmů je zpravidla kancelářské a odpovídá charakteru práce. S probíhajícím rozvojem firmy investujeme také do rekonstrukcí i budování nových kancelářských prostor, tak aby odpovídaly nejnovějším standardům. Ale pracovní den se neodehrává jen v kancelářích. Pro schůzky tu jsou moderně vybavené zasedací místnosti a pro krátkou pauzu s kávou třeba relax zóny a kuchyňky.