PODPŮRNÉ SLUŽBY

Pro bezproblémový chod firmy je kromě technických profesí třeba řada dalších odborníků a administrativních pracovníků. Naše podpůrné týmy mají mnohdy mezinárodní přesah, práce v nich je velmi pestrá, zajímavá a vyžaduje značnou dávku flexibility.


ABY VŠE BĚŽELO HLADCE …

Chod výroby, design center i ostatních částí firmy podporují tato oddělení:
Oddělení kvality
Finanční oddělení
Oddělení nákupu
Personální oddělení
Oddělení správy budov a služeb
Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Pracovní prostředí podpůrných týmů je zpravidla kancelářské a odpovídá charakteru práce. S probíhajícím rozvojem firmy investujeme také do rekonstrukcí i budování nových kancelářských prostor tak, aby odpovídaly nejnovějším standardům. Ale pracovní den se neodehrává jen v kancelářích. Pro schůzky tady jsou moderně vybavené zasedací místnosti a pro krátkou pauzu s kávou třeba relax zóny a kuchyňky.