UPŘEDNOSTŇUJEME STUDENTY PŘEDEVŠÍM Z TĚCHTO OBLASTÍ:
 • mikroelektronika,
 • elektrotechnologie,
 • sdělovací technika,
 • radioelektronika,
 • automatizace,
 • slaboproudá elektronika,
 • informační technologie,
 • fyzika pevných látek,
 • optoelektronika,
 • chemické, fyzikální a materiální inženýrství,
 • anorganická nebo analytická chemie.

Pokud jsi student minimálně 3. ročníku prezenčního studia na vysoké škole, můžeš zažádat o stipendium.


CHCEŠ STIPENDIUM, PROTO MUSÍŠ…

 • Zažádat o ně e-mailem.
 • Splnit požadavky výběrového řízení (personálního pohovoru).
 • U pohovoru, kterého se účastní personalista a vedoucí pracovník daného oddělení, musíš doložit životopis, doporučení minimálně 1 univerzitního pedagoga, přehled studijních výsledků a téma závěrečné práce (pokud už ho máš).
KDY A KDE O STIPENDIUM ZAŽÁDAT?

Do výběrového řízení se můžeš přihlásit během celého roku na adrese jobscz@onsemi.com. Bližší informace zjistíš také na telefonním čísle +420 571 753 696.

CO SE BUDE DÍT, KDYŽ SE STANEŠ STIPENDISTOU?
 • Uzavřeme stipendijní smlouvu.
 • Stipendium ti vyplácíme formou měsíčního příspěvku v průběhu školního roku.
 • Výše příspěvku je individuální a pohybuje se v rozmezí 3 000 – 5 000 Kč měsíčně.
 • Tím, že jsi stipendista, ses zavázal k tomu, že po ukončení studia (nejpozději 2 měsíce po promoci) se staneš naším zaměstnancem minimálně po dobu, po kterou jsi pobíral stipendium.
 • Pokud získáš červený diplom, dostaneš od nás další odměnu. Tu ti vyplatíme v prvním výplatním termínu, až k nám nastoupíš.
 • Když se během studia budeš podílet na řešení některého z našich projektů nebo výzkumných úkolů, dostaneš speciální finanční odměnu, a to na základě dohody o provedení práce.