Veřejná podpora

Projekty spolufinancované EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj

  • Zvýšení efektivity výroby čipů
  • Snížení energetické náročnosti výroby chladu pro technologii výroby tažení křemíku
  • Výroba nové generace křemíkových desek SOI

Projekty spolufinancované EU z Evropského sociálního fondu


Projekty spolufinancované Technologickou agenturou České republiky

  • TE01020233 – Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (2012-2019)
  • TH01011284 – Nové polovodičové materiály a součástky s velkou šířkou zakázaného pásu (2015-2017)
  • TH01010419 – Výzkum a vývoj nových technologií výroby bipolárního tranzistoru s izolovaným hradlem (TIGBT) (2015-17)
  • TH02010014 – Nové polovodičové struktury pro pokročilé elektronické aplikace (2017-20)
  • TH03020005 – Výzkum a vývoj objemových polovodičových materiálů s velkou šířkou zakázaného pásu (2018-20)
  • TH03010006 – Výzkum a vývoj vysokonapěťových si diod pro efektivní konverzi vysokých proudových výkonů (2018-20)
  • FW01010089 – Výzkum a vývoj digitálních technologií pro pokročilé polovodičové procesy (2020-22)